Reisevilkår – Island ProTravel

Bestilling av Reise

Gyldig fra og med 1. Juli 2018

Bestilling av reiser foretas via www.islandprotravel.no, pr e-post eller via telefon. Personen som gjennomfører en bestilling må være juridisk myndig. Bestilles reisen utenfor åpningstid vil bestillingen behandles påfølgende arbeidsdag. Ordrebekreftelse, reiseplan og faktura blir sent til den reisende på e-post. Kjøpet er først bindende for begge parter når Island ProTravel mottar betalingen.

Opplysninger om reisende

Den reisende er ansvarlig for å oppgi korrekt navn. Navnet må stemme overens med navnet skrevet i passet. Du risikerer å bli nektet avreise dersom navnet ikke samsvarer med hva som står i passet (unntak: æ, ø, å, bindestrek og andre øvrige tegn).

Adresse og leveringsopplysninger

Island ProTravel sender alle reiseplaner, reisebekreftelser og fakturaer per e-post. Det er svært viktig at e-postadressen registreres korrekt ved bestilling. Island ProTravel frasier seg ansvaret dersom e-post ikke kommer frem på grunn av en av følgende årsaker:

  • Du har oppgitt feil e-postadresse
  • Du har en brannmur eller spam-filter som blokkerer leveranse
  • Din innboks er full
  • Du har endret e-postadresse uten å informere Island ProTravel om dette.

Bestilling av Reise

Når reisen er betalt får du tilsendt reisedokumenter per e-post. Reisedokumentene inneholder dokumentasjon på betalte varer og tjenester. Du må fremlegge dokumentene på flyplass, utflukter og hotell sammen med gyldig legitimasjon/pass.

Ved reiser innenfor Schengen må du ha med deg pass, da dette er eneste gyldig legitimasjonen for norske statsborgere i utlandet. Utlendinger med oppholdstillatelse i Norge må alltid ha med seg gyldig legitimasjon og dokumentasjon på oppholdstillatelse. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig.

Ordrebekreftelse, Reiseplan og Faktura

Når reisen er bestilt, uansett om det er via våre nettsider, per e-post eller via telefon, blir det sendt reiseplan, og faktura på e-post. Det er ditt fulle ansvar å bekrefte at reisedokumentene er i samsvar med bestillingen. Når fakturaen er betalt og Island ProTravel mottar betalingen bekrefter du at reisedokumentene stemmer med hva som er bestilt. Både bekreftelsen og fakturaen vil inneholde reisens detaljer (avreisetidspunkt, ankomsttider, flynummer, pris, overnatting, utflukter etc.)

Vi tar ingen servicegebyr for å reservere en pakkereise. Ønsker du kun å bestille en enkelt tjeneste (f. eks én utflukter, én natts overnatting eller én type transport) ilegges et service gebyr på kr. 100,-. Ved bestilling av to eller flere tjenester av samme type ilegges et service gebyr på kr. 300,-.

Et utvalg av utflukter på https://www.islandprotravel.no/ kan bestilles og betales umiddelbart. Utflukter som bestilles og betales umiddelbart på denne nettsiden behandles av Kortaþjónustan hf. på vegne av Island ProTravel Island ehf. (Ármuli 15, IS-108 Reykjavik), ett datterselskap av Iceland ProTravel Group. 

Pass, visum og vaksinasjoner

All informasjon fra Island ProTravel gjelder for reisende med norsk pass. Det er den reisendes ansvar å opplyse om han eller hun ikke er norsk statsborger eller har dobbelt statsborgerskap. Reisende med utenlandske pass har selv ansvar for å sette seg inn i pass-, visum- og vaksinasjonsregler.

Hvis reisende medbringer medisiner med narkotiske stoffer må det fremvises gyldig attest fra lege. 

Endring av reise

Hvis det ikke kommer frem på fakturaen kan ikke reisen endres etter at den er bestilt. Island ProTravel vil likevel gjøre det som er mulig for å imøtekomme en eventuell endring. En eventuell endring medfører et endringsgebyr på kr. 300,-.

Prisendringer

Prisene baserer seg på gjeldene fly- og hotellpriser, skatter, avgifter og valutakurser på bestillingsdato. Island ProTravel tar forbehold om eventuelle prisøkninger som måtte tre i kraft etter dette tidspunktet. Dersom prisen skal økes, må Island ProTravel underrette den reisende om dette på et varig medium senest 20 dager før pakkereisen begynner. Den reisende skal underrettes på en tydelig og forståelig måte, og det skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen (jf. Pakkereiseloven § 19). 

Avbestilling

Hvis det ikke kommer noe annet frem på fakturaen vil følgende regler gjelde:

  • Ved avbestilling av reise inntil 45 dager før avreise, er depositum tapt.
  • Ved avbestilling 45-15 dager før avreise må 85% av reisen betales.
  • Ved avbestilling etter dette er hele beløpet tapt.
  • Vi gjør oppmerksom på at ved enkelte reiser kan ekstraordinære regler gjelde. 

Dersom det innen periode på 14 dager før avreise forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smittsomme sykdommer og andre lignende katastrofer, kan reisen avbestilles uten kostnad. Betingelsene er at norske myndigheter direkte fraråder reiser til området det gjelder, og at hendelsene oppstår etter at reisen er bestilt. 

Avbestillingsforsikring – Gjelder kun før avreise

Avbestillingsforsikring kan gi rett til fri avbestilling av reisen fram til avreise, mot legeerklæring. Avbestillingsforsikringen må tegnes samtidig som du bestiller reisen og kan ikke bestilles eller avbestilles i etterkant. 

Avbestillingsforsikringen fir rett til avbestilling dersom du selv, nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) eller reisefølget blir rammet av sykdom, ulykke eller død. Den samme rett til avbestilling gjelder også ved plutselige og alvorlige hender som rammer deg selv eller ditt reisefølge, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at du kan gjennomføre reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom eller lignende. Retten til avbestilling forutsetter at du ikke kjente til (og heller ikke burde ha kjent til) omstendigheter som fører til at reisen ikke kan gjennomføres, eller at du ikke er ansvarlig for slike omstendigheter. 

Prisen på avbestillingsforsikring er 10% av totalprisen på hele pakkereisen. 

Reisegarantifondet

Island ProTravel Norge AS er medlem av Reisegarantifondet (RGF). Reisegarantifondet gjør at du er sikret å få pengene tilbake dersom pakkereisen kanselleres som følge av reisebyråets konkurs. 

Pakkereise = Reiser som inneholder to eller flere tjenester/produkter. For ytterligere informasjon om pakkereiser, se «Lov om pakkereiser og reisegaranti».

I tilfelle streik

Island ProTravel er agent for flyselskapene og det er flyselskapene alene som har ansvar for at transporten utføres korrekt. I tilfelle flystreik eller andre streiker som påvirker flyreisen, kan reisebyrået eller flyselskapet være behjelpelige med endring av reservasjonen. Dette kan først skje idet streiken er en realitet og utelukkende ifølge flyselskapets retningslinjer. Er en streik varslet, og altså enda ikke trådt i kraft, er det på din egen regning dersom du likevel ønsker å endre eller annullere en reservasjon. 

Forsinkelser

Reisebyrået kan ikke holdes ansvarlig for utenforstående hendelser, eller hendelser påført av tredjepart, for eksempel forsinkelser på grunn av veiforhold, bagasje som ikke kommer frem, endring i flyselskapets ruteplaner osv. Ved slike hendelser skal du rette henvendelsen til det aktuelle flyselskapet som er ansvarlig for transporten. 

Reklamasjon

Island ProTravel har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen levers etter avtalen. Dersom det foreligger en mangel ved pakkereisen kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning (jf. Pakkereiseloven).