Bestilling av reise

Bestilling av reise kan foretas via www.islandprotravel.no, per e-post eller via telefon. Personen som bestiller må være juridisk myndig. Bestilles reisen utenfor åpningstid, vil bestillingen bli behandlet så fort som mulig og senest førstkommende arbeidsdag, hvor ordrebekreftelse, reiseplan og faktura vil bli sendt per e-post. Når du bestiller via vår hjemmeside må du være oppmerksom på at bestillingen ikke er bekreftet før du har mottatt ordrebekreftelse og faktura per e-post. Kjøpet er først bindende for begge parter når bekreftelsen er lest og bekreftet av kjøperen og når tilsendt faktura er betalt.

Opplysninger om reisende

Den reisende er ansvarlig for å oppgi korrekt navn. Har du billett med navn som ikke er stavet likt som i passet, risikerer du å bli nektet å reise (unntak æ/ø/å, bindestrek og andre skrifttyper).
Adresse og leveringsopplysninger
Da Island ProTravel sender alle reiseplaner, reisebekreftelser og fakturaer per e-post, er det svært viktig at e-post adressen registreres korrekt ved bestilling. Island ProTravel frasier seg ansvaret hvis e-post ikke kommer frem pga. en av følgende årsaker:
•    Du har oppgitt feil e-post adresse
•    Du har firewall eller spam-filter som blokkerer levering
•    Din innboks er full
•    Du har endret e-post adresse, uten å informere Island ProTravel om dette

Bestilling av reise

Når reisen er betalt får du tilsendt reisedokumenter per e-post. Reisedokumentene inneholder flybillett og vouchere. Dette må du ha med deg og vise frem på flyplassen, sammen med gyldig pass.
Ved reise innen Schengen, må du ha med pass, da dette er eneste gyldige legetimasjon for norske statsborgere i utlandet. Utlendinger med oppholdstillatelse i Norge må alltid ha med seg gyldig pass og dokumentasjon på oppholdstillatelse. Det er ditt ansvar å kontrollere at passet er gyldig.

Ordrebekreftelse, reiseplan og faktura

Når reisen er bestilt, uansett om det er via internett, per e-post eller via telefon, blir det sendt reiseplan og faktura på e-post. Reservasjonen er først bekreftet når du mottar disse dokumentene. Det er ditt fulle ansvar å sjekke at reisebekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Ved betaling av fakturaen, bekrefter du at reisedokumentene samsvarer med det som ble bestilt. Teksten på reisebekreftelsen og fakturaen vil alltid inneholde reisens detaljer, som avreise og ankomsttider, flynummer, pris på det som ble bestilt og antall varer (flybilletter, overnatting m.m.)
Vi tar ingen servicegebyr for å reservere en pakkereise. Ønsker du derimot kun å bestille en enkel tjeneste (f. eks. utflukter, overnatting, transport e.l.) ilegges et servicegebyr på kr.100,- Ved bestilling av to eller flere tjenester, ilegges et gebyr på kr 300,-

Et utvalg av utflukter på https://www.islandprotravel.no/ kan bestilles og betales umiddelbart. Utflukter som bestilles og betales umiddelbart på denne nettsiden behandles av Kortaþjónustan hf. på vegne av Island ProTravel Island ehf. (Ármuli 15, IS-108 Reykjavik), ett datterselskap av Iceland ProTravel Group.

Pass, visum, vaksinasjoner

All informasjon fra Island ProTravel gjelder for reisende med norsk pass. Det er ditt ansvar å opplyse om du ikke er norsk statsborger eller har dobbelt statsborgerskap. De med utenlandske pass har selv ansvar for å sette seg inn i pass-/visum- og vaksinasjonsregler.
Hvis du medbringer medisin med narkotiske stoffer, må du ta med attest fra lege.

Endring av reise

Hvis det ikke kommer frem på fakturaen, kan ikke reisen endres etter at den er bestilt. Vi vil likevel gjøre hva vi kan for å imøtekomme ditt ønske, så sant det er mulig. Eventuelle endringer medfører endringsgebyr på minimum kr. 300,-.

Prisendringer

Prisene baserer seg på gjeldende fly- og hotelltariffer, skatter, avgifter og valutakurser pr. bestillingsdato. Island ProTravel tar forbehold om eventuelle prisøkninger som måtte tre i kraft etter dette tidspunktet. Varsel om økning skal være deg i hende senest 14 dager før avreise. Prisøkning på mer enn 10% gir deg rett til å heve kjøpet og få hele reisens pris refundert.

Avbestilling

Hvis det ikke kommer noe annet frem på fakturaen, vil følgende regler gjelde:
•    Ved avbestilling av reise inntil 45 dager før avreise, er depositum tapt.
•    Ved avbestilling 45-15 dager før avreise må 85% av reisen betales.
•    Ved avbestilling etter dette, er hele beløpet tapt.
•    Vi gjør oppmerksom på at ved enkelte reiser kan ekstraordinære regler gjelde.

Dersom det innen en periode av 14 dager før avreise forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smittsomme sykdommer og andre lignende katastrofer, kan reisen avbestilles uten kostnad. Betingelsene er at norske myndigheter direkte fraråder reiser til området det gjelder, og at hendelsene oppstår etter at reisen er bestilt.

Avbestillingsforsikring – gjelder kun før avreise

Avbestillingsforsikring kan gi rett til fri avbestilling av reisen fram til avreise, mot legeerklæring. Avbestillingsforsikringen må tegnes samtidig som du bestiller reisen og kan ikke bestilles eller avbestilles i etterkant.
Avbestillingsforsikringen gir rett til avbestilling dersom du selv, nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) eller reisefølget blir rammet av sykdom, ulykke eller død. Den samme rett til avbestilling gjelder også ved plutselige og alvorlige hendelser som rammer deg selv eller ditt reisefølge, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at du kan gjennomføre reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom el.l. Retten til avbestilling forutsetter at du ikke kjente til (og heller ikke burde ha kjent til) omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at du ikke er ansvarlig for slike omstendigheter.
Prisen på avbestillingsforsikring er 10% av totalprisen av hele reisen.

Reisegarantifondet

Island ProTravel er medlem av Reisegarantifondet (RGF). Reisegarantifondet gjør at du er sikret å få pengene tilbake dersom pakkereisen kanselleres som følge av reisebyråets konkurs.
Pakkereise = reise som inneholder mer enn kun flybilletter, for eksempel flybilleter, overnatting og/eller leiebil. For ytterligere informasjon om pakkereiser, se ”Lov om pakkereiser og reisegaranti”.

I tilfelle streik

Island ProTravel er agent for flyselskapene og det er flyselskapene alene som har ansvar for at transporten utføres korrekt. I tilfelle flystreik eller andre streiker som påvirker flyreisen, kan reisebyrået eller flyselskapet være behjelpelige med endring av reservasjonen. Dette kan først skje idet streiken er en realitet og utelukkende ifølge flyselskapets retningslinjer. Er en streik varslet, og altså enda ikke trådt i kraft, er det på din egen regning dersom du likevel ønsker å endre eller annullere en reservasjon.

Forsinkelser

Reisebyrået kan ikke holdes ansvarlig for utenforstående hendelser, eller hendelser påført av tredjepart, for eksempel forsinkelser pga. veiforhold, bagasje som ikke kommer frem, endring i flyselskapets ruteplaner osv. Ved slike hendelser skal du rette henvendelsen til aktuelle flyselskap som er ansvarlig for transporten.

Reklamasjon

Reklamasjon på mangel ved reisen skal rettes til reisebyrået eller representant på stedet, så snart det oppdages, for at reisebyrået skal kunne hjelpe til med å rette opp eventuell mangel så fort som mulig.