Fra etablering

Hvis du tenker på Island er kanskje det første du kommer på vikinger, vulkaner og hardt vær? Det stemmer, den unge atlanterhavsøya har hatt en veldig interessant utvikling fra da den første bosetningen slo seg ned.

Til moderne tid

Island har en interessant historie karakterisert av modige etablerere, utenlandsk kongedømme og tøff natur. Les mer om Islands spennende historie..

9.-10. århundre

Vikinger fra Norge og de nordlige britiske øyene, bosatte seg på Island fra ca år 870 med sine keltiske slaver. Noen irske munker bodde på Island før det, men ble jaget ut av landet da vikingene bosatte seg der. Ingolf Arnarson tok sitt hjem i Reykjavik i år 874. I år 930, dannet de lokale høvdingene det første folkevalgte parlamentet i verden, som ble nevnt Althingi.

 

11.-13. århundre

De Islandske sagaene ble skrevet i denne perioden. Blant annet oppgjøret om Grønland, oppdagelsen av Amerika (kalt Vinland) og Islands kovertering til Kristendommen. I år 1262 kom Island inn under det norske kongedømmet. På den tiden var befolkningen på Island ca 80,000 mennesker.

 

Island ProTravel Bilde

14.- 17. århundre

Islands økonomi ble dårligere i midten av det 14. århundre. I 1380 kom Norge og Island under Dansk styre. På begynnelsen av 1500 tallet kom svartedauen og drepte nesten to tredjedeler av befolkningen i datidens Danmark. Da reformasjonen ble innført i år 1550 og biskop Jón Arason ble henrettet var Islands politiske egenvilje eliminert og det Danske styre overtok all makten over Island.

 18.- 19. århundret

Tusenvis av mennesker dør av hungersnød og epidemier. I 1783 herjet et stort vulkanutbrudd på Island med lava og aske som forårsaket mangelen på mat. I 1786 var det ca 200 innbyggere i Reykjavik. Fra midten av det 19. århundre begynte Jon Sigurdsson kampen for selvstendighet. Alltinget, som ble oppløst i 1800 er gjeninnført i 1843. Dette ble etterfulgt av fri utenrikshandel.

 

20. århundre til nåtid

I 1874 ga den danske kongen Island en fri forfatning under et besøk i anledningen av landets 1000-årsjubileum. Den første statministeren på Island ble valgt av folket i 1904 og Island fikk sin egen grunnlov i 1918. I 1940 okkuperte britiske styrker øya, men ble erstattet et år senere av amerikanerne. Den 17. juni 1944 er Republikken Island proklamert på Thingvellir, og i 1946 ble Island med i FN.  Island vokste seg velsstående gjennom sin fiskeindustri og utvidet fiskegrensene fire ganger mellom 1952 og 1975. Det startet med Torskekrigen mot Storbritannia. I år 1974 feiret Island 1100års jubileum for Islandsk bosetting og Ringveien rundt øya ble fullført. Ved begynnelsen av det 21. århundre bodde to tredjedeler av befolkningen i Stor-Reykjavik. Den økonomiske krisen som rammet verden i 2009 påvirket Islands økonomi sterkt. I 2010 var det et stort vulkanutbrudd i vulkanen Eyjafjellajokull som stoppet all flytrafikk i Europa og satte Island på verdenskartet. Siden den tid har Islands reiseliv økt år etter år.