Personvernerklæring for islandprotravel.no

Islandprotravel.no samler inn enkelte personlige data fra sine brukere.

Eier og behandlingsansvarlig

Island ProTravel Norge AS
Bogstadveien 27B
0355 Oslo
Norge

Kontakt eier på e-post: info@islandprotravel.no

 

Typer data som samles inn

Blant typene av personlige data som islandprotravel.no samler inn, selv eller gjennom tredjeparter, er blant annet: fornavn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, firmanavn, adresse, land, postnummer, informasjonskapsler (cookies), bruksdata og forskjellige typer data. Fullstendig informasjon om hver type personlige data som samles inn, er gitt i de dedikerte delene av denne personvernerklæringen eller av spesifikke forklaringstekster som vises før datainnsamlingen.

Personlige data kan fritt oppgis av brukeren, eller, i tilfelle bruksdata, samles inn automatisk når du bruker islandprotravel.no.

Med mindre annet er spesifisert, er alle data forespurt av islandprotravel.no obligatorisk, og unnlatelse av å oppgi disse dataene kan gjøre det umulig for islandprotravel.no å tilby sine tjenester. I tilfeller der islandprotravel.no spesifikt sier at noen data ikke er obligatorisk, står brukerne fritt til ikke å oppgi disse dataene, uten konsekvenser for tilgjengeligheten eller funksjonaliteten til tjenesten.

Brukere som er usikre på hvilke personlige data som er obligatoriske, er velkomne til å kontakte eieren.

Enhver bruk av informasjonskapsler – eller andre sporingsverktøy – av islandprotravel.no eller av eierne av tredjepartstjenester som brukes av islandprotravel.no, har som formål å yte tjenesten som kreves av brukeren, i tillegg til andre formål beskrevet i dette dokumentet og i informasjonskapselerklæringen, hvis tilgjengelig.

Brukere er ansvarlige for tredjeparts personlige data som er innhentet, publisert eller delt via islandprotravel.no og bekrefter at de har tredjeparts samtykke til å gi dataene til eieren.

 

Metode og sted for behandling av dataene

Metoder for behandling

Eieren tar nødvendige sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang, avsløring, endring eller uautorisert ødeleggelse av dataene.

Databehandlingen utføres ved hjelp av datamaskiner og/eller IT-verktøy, i henhold til organisatoriske prosedyrer og bare i moduser relatert til angitt formål. I tillegg til eieren, kan i noen tilfeller dataene være tilgjengelige for bestemte typer ansvarlige personer, involvert i driften av islandprotravel.no (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller valgte eksterne parter (for eksempel tredjepartsleverandører av tekniske tjenester, posttjenester, driftsleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer), om nødvendig, som databehandlere for eieren. Den oppdaterte listen over disse partene kan forespørres fra eieren til enhver tid.

 

Rettslige grunnlaget for behandling

Eieren kan behandle personlige data som er knyttet til brukere hvis ett av følgende gjelder:

 • Brukere har gitt sitt samtykke til ett eller flere spesielle formål. Merk: Under noen lovgivninger kan eieren ha lov til å behandle personlige data inntil brukeren motsetter seg slik behandling ("opt-out"), uten å måtte basere seg på samtykke eller noen andre av følgende rettslige grunnlag. Dette gjelder imidlertid ikke, når behandlingen av personlige data er underlagt europeisk lov om personvern;
 • Angivelse av data er nødvendig for utførelsen av en avtale med brukeren og/eller for eventuelle pre-kontraktsmessige forpliktelser derav;
 • Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som eieren er underlagt;
 • Behandling er knyttet til en oppgave som er utført i offentlig interesse, eller i utøvelsen av offisiell myndighet gitt eieren;
 • Behandling er nødvendig i forbindelse med eierens eller en tredjeparts legitime interesser.

I alle fall vil eieren gjerne bidra til å avklare det spesifikke rettslige grunnlaget som gjelder behandlingen, og spesielt om angivelsen av personlige data er et lovfestet eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

 

Sted

Dataene behandles på eierens driftskontorer og på hvilket som helst annet sted der de involverte partene i behandlingen befinner seg.

Avhengig av hvor brukeren befinner seg, kan dataoverføringer innebære å overføre brukerens data til et annet land enn sitt eget. For å finne ut mer om stedet for behandling av slike overførte data, kan brukere se i delen som inneholder detaljer om behandling av personlige data.

Brukere har også rett til å få informasjon om det rettslige grunnlaget for dataoverføringer til et land utenfor EU, eller til enhver internasjonal organisasjon som er styrt av offentlig internasjonal lov, eller satt opp av to eller flere land, slik som FN, og om sikkerhetstiltakene gjort av eieren for å beskytte deres data.

Hvis en slik overføring finner sted, kan brukerne finne ut mer ved å se i de relevante delene av dette dokumentet eller spørre eieren ved hjelp av informasjonen som er oppgitt i kontakt-seksjonen.

 

Oppbevaringstid

Personlige data skal behandles og lagres så lenge det kreves av formålet de har blitt samlet inn for.

Derfor:

 • Personlige data som er samlet inn for formål knyttet til utførelsen av en kontrakt mellom eieren og brukeren skal oppbevares inntil kontrakten har blitt fullført.
 • Personlige data som er samlet inn for formål knyttet til eierens legitime interesser skal oppbevares så lenge som nødvendig for å oppfylle slike formål. Brukere kan finne spesifikk informasjon om de legitime interesser som forfølges av eieren i de relevante delene av dette dokumentet, eller ved å kontakte eieren.

Eieren kan få lov til å beholde personlige data i en lengre periode når brukeren har gitt samtykke til slik behandling, så lenge slikt samtykke ikke trekkes tilbake. Videre kan eieren være forpliktet til å beholde personlige data i en lengre periode, når det er nødvendig å gjøre dette for utførelsen av en juridisk forpliktelse, eller ved ordre fra en myndighet.

Når oppbevaringsperioden utløper, skal personlige data slettes. Derfor kan retten til å få tilgang til, retten til å slette, retten til å korrigere og retten til dataportabilitet ikke håndheves etter utløp av oppbevaringsperioden.

 

Formålene med behandling

Informasjonen om brukeren samles inn slik at eieren kan tilby sine tjenester, samt for følgende formål: Kontakte brukeren, interaksjon med eksterne sosiale nettverk og plattformer, analyseverktøy, reklame, vise innhold fra eksterne plattformer, remarketing og atferdsbasert målretting, testing av innholdsytelse og funksjoner (A/B-testing) og dataoverføring utenfor EU.

Brukere kan finne mer detaljert informasjon om slike formål med behandling og om bestemte personlige data brukt til hvert formål i de respektive delene av dette dokumentet.

 

Detaljert informasjon om behandling av personlige data

Personlige data samles inn for følgende formål og ved bruk av følgende tjenester:

 

Reklame

Denne typen tjeneste utnytter brukerdata for reklame-kommunikasjon, vist i form av banner og andre annonser på islandprotravel.no, muligens basert på bruker-interesser.

Dette betyr ikke at alle personlige data brukes til dette formålet. Informasjon og betingelser for bruk er vist nedenfor.

Noen av tjenestene listet opp nedenfor bruker kanskje informasjonskapsler for å identifisere brukere eller de bruker kanskje retargeting-teknikk, dvs. visning av annonser tilpasset brukerens interesser og opptreden, inkludert dem oppdaget utenfor islandprotravel.no. For mer informasjon, vennligst se personvernerklæringen for de relevante tjenestene.

I tillegg til å melde deg av via noen av tjenestene nedenfor, kan brukeren velge bort en tredjeparts tjenestes bruk av informasjonskapsler ved å gå til Network Advertising Initiative avmeldingsside.

 

Direkte markedsføring via e-post (islandprotravel.no)

Islandprotravel.no bruker brukerdata til å foreslå tjenester og produkter levert av tredjeparter eller som ikke er relatert til produktet eller tjenesten som tilbys av islandprotravel.no.

Personlige data som samles inn: e-postadresse.

 

Kontakte brukeren

Kontaktskjema (islandprotravel.no)

Ved å fylle ut kontaktskjemaet med sine data, autoriserer brukeren islandprotravel.no til å bruke disse detaljene til å svare på forespørsler om informasjon, tilbud eller andre typer forespørsler, som indikert på toppen av skjemaet.

Personlige data som samles inn: fornavn, etternavn, firmanavn, gateadresse, postnummer, land, e-postadresse, kjønn og telefonnummer.

 

Telefonkontakt (islandprotravel.no)

Brukere som har oppgitt telefonnummeret sitt, kan bli kontaktet for kommersielle eller salgsfremmende formål i forbindelse med islandprotravel.no, så vel som for å oppfylle henvendelser om støtte.

Personlige data som samles inn: telefonnummer.

 

E-postliste eller nyhetsbrev (islandprotravel.no)

Ved å registrere deg på e-postlisten eller for nyhetsbrevet, vil brukerens e-postadresse bli lagt til i kontaktlisten til de som kan motta e-poster som inneholder reklame eller informasjon av kommersiell natur, om islandprotravel.no. Din e-postadresse kan også bli lagt til denne listen som et resultat av påmelding til islandprotravel.no eller etter et kjøp.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler, e-postadresse, fornavn og etternavn.

 

Analyseverktøy

Tjenestene i denne delen gjør det mulig for eieren å overvåke og analysere Internett-trafikk, og kan brukes til å holde oversikt over brukeratferd.

 

Facebook-annonser konverteringssporing (Facebook, Inc.)

Facebook-annonser konverteringssporing er en analytics tjeneste som tilbys av Facebook, Inc. som forbinder data fra Facebook annonseringsnettverk med handlinger utført på islandprotravel.no.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USA Personvernerklæring.

 

Google AdWords konverteringssporing (Google Inc.)

Google AdWords konverteringssporing er en analysetjeneste som tilbys av Google Inc. som forbinder data fra Google AdWords annonseringsnettverk med handlinger utført på islandprotravel.no.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USA Personvernerklæring.

 

Google Analytics med anonymisert IP (Google Inc.)

Google Analytics er en Internett-analysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google bruker innsamlet data til å spore og undersøke bruken av islandprotravel.no, for å utarbeide rapporter om dets aktiviteter og dele dem med andre Google-tjenester.

Google kan bruke data som er samlet inn til å kontekstualisere og tilpasse annonsene for sitt eget annonseringsnettverk.

Denne integreringen av Google Analytics anonymiserer din IP-adresse. Det fungerer ved å forkorte brukernes IP-adresser innenfor medlemslandene i EU eller i andre stater tilsluttet avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i eksepsjonelle tilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli sendt til en Google-server og forkortet i USA.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USA Personvernerklæring Meld av.

 

Mint Analytics (Shaun Inman)

Mint Analytics er en analytics tjeneste som tilbys av Shaun Inman.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USA Personvernerklæring.

 

Dataoverføring utenfor EU

Eieren har bare lov til å overføre innsamlet personlige data innenfor EU til tredjeland (dvs. et land som ikke er en del av EU) i henhold til et bestemt rettslig grunnlag. Enhver slik dataoverføring er basert på et av de rettslige grunnlagene som er beskrevet nedenfor.

Brukere kan spørre eieren for å finne ut hvilket rettslig grunnlag som gjelder for hvilken bestemt tjeneste.

 

Dataoverføring utenlands basert på samtykke (islandprotravel.no)

Hvis dette er det rettslige grunnlaget, skal bare personlige data for brukere bli overført fra EU til tredjeland hvis brukeren uttrykkelig har samtykket i slik overføring, etter å ha blitt informert om mulige risikoer på grunn av manglende tilsvarende lovgivning og passende sikkerhetstiltak.

I slike tilfeller skal eieren informere brukere på passende måte og hente inn uttrykkelig samtykke via islandprotravel.no.

Personlige data som samles inn: diverse typer data.

 

Dataoverføring fra EU og/eller Sveits til USA basert på Privacy Shield (islandprotravel.no)

Hvis dette er det rettslige grunnlaget, er overføringen av personlige data fra EU eller Sveits til USA utført i henhold til EU - USA og Sveits - USA Privacy Shield.

I særlig grad, overføres personlige data til tjenester som selv-sertifiserer under Privacy Shield-rammeverket, og dermed garanterer et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av slike overførte data. Alle tjenestene er listet opp innenfor den relevante delen av dette dokumentet, og de som overholder Privacy Shield kan enkelt finnes ved å se i deres personvernerklæring, og muligens likeledes ved å se i den offisielle listen for Privacy Shield, om de er i samsvar med denne. Privacy Shield garanterer også spesifikke brukerrettigheter, som kan finnes i aktuell versjon på nettstedet som drives av det amerikanske handelsdepartementet.

Personlige data kan bare bli overført fra innenfor EU eller Sveits til USA, til tjenester som ikke er, eller ikke lenger er, en del av Privacy Shield, basert på andre gyldige rettslige grunnlag. Brukere kan spørre eieren for å høre mer om slike rettslige grunnlag.

Personlige data som samles inn: diverse typer data.

 

Andre rettslige grunnlag for dataoverføring til utlandet (islandprotravel.no)

Hvis ikke noe annet rettslig grunnlag gjelder, skal personlige data bare overføres fra EU til tredjeland hvis minst én av følgende betingelser er oppfylt:

 • overføringen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt mellom brukeren og eieren eller pre-kontraktsmessige tiltak utført på brukerens forespørsel;
 • overføringen er nødvendig for fullføringen eller utførelsen av en kontrakt som ble inngått i brukerens interesse mellom eieren og en annen naturlig eller juridisk person;
 • overføringen er nødvendig for viktige grunner av offentlig interesse;
 • overføringen er nødvendig for etablering, fremming eller forsvar av rettslige krav;
 • overføringen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til den opplysningen gjelder eller til andre personer, der brukeren er fysisk eller juridisk ute av stand til å gi samtykke. I slike tilfeller skal eieren informere brukeren om de rettslige grunnlagene overføringen er basert på, via islandprotravel.no.

Personlige data som samles inn: diverse typer data.

 

Dataoverføring til land som garanterer europeiske standarder (islandprotravel.no)

Hvis dette er det rettslige grunnlaget, er overføringen av personlige data fra EU til tredjeland i samsvar med en avgjørelse fra Europakommisjonen.

Europakommisjonen vedtar tilsvarende-avgjørelser for bestemte land når den mener at landet har og bruker personvernstandarder sammenlignbare med de som er fastsatt av EU-lovgivning om personvern. Brukere kan finne en oppdatert liste over alle tilsvarende-avgjørelser som er vedtatt, på Europakommisjonens nettsted.

Personlige data som samles inn: diverse typer data.

 

Dataoverføring til utlandet basert på standard kontraktsmessige klausuler (islandprotravel.no)

Hvis dette er det rettslige grunnlaget, utføres overføringen av personlige data fra EU til tredjeland av eieren i henhold til "standard kontraktsmessige klausuler" som tilbys av Europakommisjonen.

Dette betyr at mottakere av data har forpliktet seg til å behandle personlige data i samsvar med personvernstandardene som er fastsatt i henhold til EUs personvernlovgivning. For ytterligere informasjon bes brukerne om å kontakte eieren via kontaktdetaljene som finnes i dette dokumentet.

Personlige data som samles inn: diverse typer data.

 

Innholdsytelse og testing av funksjoner (A/B-testing)

Tjenestene i denne delen gir eieren mulighet til å spore og analysere brukerrespons angående nettstedtrafikk eller atferd vedrørende endringer i strukturen, tekst eller andre komponenter på islandprotravel.no.

 

Google nettstedoptimerer (Google Inc.)

Google nettstedoptimerer er en tjeneste for A/B-testing som tilbys av Google Inc.

Google kan bruke personlige data til å kontekstualisere og tilpasse annonsene for sitt eget annonseringsnettverk.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USA Personvernerklæring.

 

Visning av innhold fra eksterne plattformer

Denne typen tjeneste lar deg se og samhandle med innhold som ligger på eksterne plattformer direkte på sidene til islandprotravel.no.

Denne typen tjeneste kan fortsatt samle inn data for nettstedtrafikk for sidene der tjenesten er installert, selv når brukerne ikke bruker den.

 

Google skrifttyper (Google Inc.)

Google skrifttyper er en skrifttype-visualiseringstjeneste som tilbys av Google Inc., og som gjør at islandprotravel.no kan innlemme innhold av denne typen på sine sider.

Personlige data som samles inn: Bruksdata og ulike typer data, slik det er angitt i personvernerklæringen til tjenesten.

Sted for behandling: USAPersonvernerklæring.

 

Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps er en kart-visualiseringstjeneste som tilbys av Google Inc., og som gjør at islandprotravel.no kan innlemme innhold av denne typen på sine sider.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USAPersonvernerklæring.

 

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo er en video-visualiseringstjeneste som tilbys av Vimeo, LLC, og som gjør at islandprotravel.no kan innlemme innhold av denne typen på sine sider.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USAPersonvernerklæring.

 

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube er en video-visualiseringstjeneste som tilbys av Google Inc., og som gjør at islandprotravel.no kan innlemme innhold av denne typen på sine sider.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USAPersonvernerklæring.

 

Samspill med eksterne sosiale nettverk og plattformer

Denne typen tjeneste tillater samspill med sosiale nettverk eller andre eksterne plattformer direkte fra sidene til islandprotravel.no.

Samspillet og informasjonen innhentet gjennom islandprotravel.no er alltid underlagt brukerens personverninnstillinger for hvert sosiale nettverk.

Denne typen tjeneste kan fortsatt samle inn trafikkdata for sidene der tjenesten er installert, selv når brukerne ikke bruker den.

 

AddThis (Addthis Inc.)

AddThis er en tjeneste levert av Clearspring Technologies Inc., som viser en widget som muliggjør samspill med sosiale nettverk og eksterne plattformer samt dele innholdet på islandprotravel.no.

Avhengig av konfigurasjonen, kan denne tjenesten vise widgets som tilhører tredjeparter, som ledere av sosiale nettverk hvor interaksjoner deles. I dette tilfellet, vil også tredjeparter som tilbyr widget-en bli informert om interaksjoner og bruksdata på sidene der denne tjenesten er installert.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USA Personvernerklæring.

 

Remarketing og atferdsbasert målretting

Denne typen tjeneste gjør islandprotravel.no og deres partnere i stand til å informere, optimalisere og vise reklame basert på tidligere bruk av islandprotravel.no av brukeren.

Denne aktiviteten utføres ved å spore bruksdata og ved hjelp av informasjonskapsler, informasjon som overføres til partnerne som administrerer aktiviteten for remarketing og atferdsbasert målretting.

I tillegg til å melde deg av via noen av tjenestene nedenfor, kan brukeren velge bort en tredjeparts tjenestes bruk av informasjonskapsler ved å gå til Network Advertising Initiative avmeldingsside.

 

AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing er en tjeneste for remarketing og atferdsbasert målretting som tilbys av Google Inc., som forbinder aktiviteten til islandprotravel.no med AdWords annonseringsnettverk og DoubleClick-informasjonskapselen.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USA Personvernerklæring Meld av.

 

Remarketing via Google Analytics for bannerreklame (Google Inc.)

Google Analytics for bannerreklame er en tjeneste for remarketing og atferdsbasert målretting som tilbys av Google Inc., den forbinder sporingsaktiviteten til Google Analytics og dets informasjonskapsler med AdWords annonseringsnettverk og DoubleClick-informasjonskapselen.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USA Personvernerklæring Meld av.

 

Ytterligere informasjon om personlige data

Liana Mailer – nyhetsbrev

Denne typen tjeneste gjør det mulig å administrere en database med e-postkontakter til å kommunisere med brukeren.

Disse tjenestene kan også samle inn data om datoen og klokkeslettet da meldingen ble lest av brukeren, så vel som når brukeren samhandlet med den, for eksempel ved å klikke på lenker i meldingen.

Liana Mailer (et produkt fra Liana Technologies Oy)

Liana Mailer er en tjeneste for administrasjon av e-postadresser og sending av e-post, som tilbys av Liana Technologies Oy, Kansankatu 53, 90100 Oulu, Finland

Personlige data som samles inn: e-postadresse, fornavn (valgfritt), etternavn (valgfritt).

Sted for behandling: EU https://www.lianatech.com/privacy-claim.html

 

Vi sender bare ut nyhetsbrev, e-post og andre elektroniske meldinger med reklame-informasjon (heretter "nyhetsbrev") etter samtykke fra mottakeren, eller ved en juridisk tillatelse. I den utstrekning innholdet i et nyhetsbrev er konkret beskrevet, er det bestemmende for samtykke fra brukerne. Våre nyhetsbrev inneholder forresten også informasjon om våre produkter, tilbud, kampanjer og vårt selskap, så vel som muligens andre datterselskaper i Island ProTravel Group. Dette er utenom Island ProTravel: NPT Norway ProTravel GmbH (DE), Island ProCruises GmbH (CH), Island ProFishing ehf. (IS), Island Tours AG (CH), ITG Island Tours GmbH, IPT Island ProTravel GmbH (CH), Island ProTravel Scan AB (SE), Island ProTravel ehf (IS)., Island ProTravel Danmark APS (DK) og Island ProTravel Norge AS (NO).

Dobbel bekreftelse og loggføring: Påmelding til vårt nyhetsbrev gjøres ved en såkalt dobbel bekreftelse prosedyre. Etter registreringen vil du motta en e-post der du blir bedt om å bekrefte registreringen. Denne bekreftelsen er nødvendig for at ingen skal kunne registrere seg med eksterne e-postadresser. Registreringen for nyhetsbrevet vil bli loggført for å bevise registreringsprosessen i henhold til de rettslige kravene. Dette inkluderer lagring av tiden for pålogging og bekreftelse, samt IP-adressen. På samme måte vil endringer i dine data som er lagret hos systemleverandøren for nyhetsbrev loggføres.

Bruken av nyhetsbrev systemleverandøren, gjennomføringen av statistiske undersøkelser og analyser samt loggføring av registreringsprosessen, er basert på våre legitime interesser i samsvar med. Art. 6, paragraf 1, bokstav (f) i GDPR. Vi er interessert i å bruke et brukervennlig og sikkert system for nyhetsbrev, som ivaretar både våre forretningsinteresser og forventningene til våre brukere.

Oppsigelse / tilbaketrekking - Du kan avslutte abonneringen på vårt nyhetsbrev til enhver tid, dvs. trekke tilbake ditt samtykke. Samtidig utløper ditt samtykke til forsendelser fra systemleverandøren av nyhetsbrevet og de statistiske analysene. En separat tilbaketrekking av samtykke til forsendelsen fra systemleverandøren av nyhetsbrevet, eller den statistiske evalueringen, er dessverre ikke mulig. En lenke til å melde seg av nyhetsbrevet kan finnes på slutten av hvert nyhetsbrev. Hvis brukerne bare har abonnert på nyhetsbrevet og har avsluttet denne registreringen, vil deres personlige data bli slettet.

 

Salg av varer og tjenester på nettet

De personlige dataene som samles inn, brukes til å tilby brukeren tjenester eller til å selge varer, inkludert betaling og mulig levering.

De personlige dataene som samles inn for å fullføre betalingen, kan inkludere kredittkortinformasjon, bankkontoen som brukes til overføringen, eller andre planlagte betalingsmåter. Typen data som samles inn av islandprotravel.no avhenger av betalingssystemet som brukes.

 

Tjenesten er ikke rettet mot barn under 13 år

Brukere erklærer at de er voksne i henhold til deres gjeldende lovgivning. Mindreårige kan bare bruke islandprotravel.no ved hjelp av en forelder eller verge. Under ingen omstendighet kan personer under 13 år bruke islandprotravel.no.

 

Rettighetene til brukere

Brukere kan utøve visse rettigheter angående deres data som behandles av eieren.

Spesielt har brukere rett til å gjøre følgende:

 • Trekke tilbake deres samtykke til enhver tid. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykke der de tidligere har gitt sitt samtykke til behandling av deres personlige data.
 • Motsette seg behandling av deres data. Brukere har rett til å motsette seg behandlingen av deres data hvis behandlingen utføres på et annet rettslig grunnlag enn samtykke. Ytterligere detaljer er gitt i den dedikerte delen nedenfor.
 • Innsynsrett til sine data. Brukere har rett til å få vite om data behandles av eieren, få informasjon om visse aspekter ved behandlingen, og å få en kopi av dataene som behandles.
 • Verifisere og aktualisere. Brukere har rett til å verifisere nøyaktigheten til deres data og be om at de blir oppdatert eller korrigert.
 • Begrense behandlingen av deres data. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av deres data. I dette tilfellet vil ikke eieren behandle dataene deres for andre formål enn å lagre dem.
 • Å få sine personlige data slettet eller fjernet på annen måte. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å forlange at eieren sletter deres data.
 • Motta sine data og få dem overført til en annen behandlingsansvarlig. Brukere har rett til å motta sine data i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og hvis teknisk mulig, å få dem overført til en annen behandlingsansvarlig uten hinder. Denne bestemmelsen gjelder forutsatt at dataene er behandlet av automatiserte systemer og at behandlingen er basert på brukerens samtykke, for en kontrakt som brukeren er del av eller for pre-kontraktsmessige forpliktelser i denne forbindelse.
 • Fremme en klage. Brukere har rett til å fremme et krav for datatilsynsmyndigheten.

 

Detaljer om retten til å motsette seg behandling

Der hvor personopplysninger behandles for en offentlig interesse, i utøvelsen av en offisiell autoritet gitt eieren, eller i forbindelse med eierens legitime interesser, kan brukere motsette seg slik behandling ved å komme med en begrunnelse knyttet til deres bestemte situasjon for å rettferdiggjøre innvendingen.

Brukere må vite at dersom deres personlige data behandles for direkte markedsføringsformål, kan de motsette seg slik behandling når som helst uten å oppgi begrunnelse. For å finne ut om eieren behandler personlige data for direkte markedsføringsformål, kan brukere referere til de relevante delene i dette dokumentet.

Hvordan utøve disse rettighetene

Alle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren gjennom kontaktdetaljene som finnes i dette dokumentet. Disse forespørslene kan fremmes gratis og vil bli behandlet av eieren så tidlig som mulig, og alltid innen en måned.

 

Erklæring om informasjonskapsler

Islandprotravel.no bruker informasjonskapsler. For å lære mer og for detaljert informasjon om informasjonskapsler, kan brukeren se erklæring om informasjonskapsler Erklæring om informasjonskapsler.

 

Mer informasjon om innsamling og behandling av data

Rettslige skritt

Brukerens personlige data kan brukes til juridiske formål av eieren i retten, eller i etappene som fører til mulige rettslige tiltak som oppstår grunnet feil bruk av islandprotravel.no eller relaterte tjenester.

Brukeren erklærer å være informert om at eieren kan bli pålagt å avsløre personlige data på anmodning fra offentlige myndigheter.

 

Ytterligere informasjon om brukerens personlige data

I tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen, kan islandprotravel.no gi brukeren ekstra og innholdsrettet informasjon om bestemte tjenester, eller om innsamling og behandling av personopplysninger på forespørsel.

 

Systemlogger og vedlikehold

For drifts- og vedlikeholdsformål kan islandprotravel.no og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrerer interaksjon med islandprotravel.no (systemlogger), og bruke andre personlige data (for eksempel IP-adressen) til dette formålet.

 

Informasjon som ikke finnes i denne erklæringen

Flere detaljer om innsamling eller behandling av personlige data kan forespørres fra eieren til enhver tid. Du finner kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

 

Hvordan "ikke spor" forespørsler håndteres

Islandprotravel.no støtter ikke "ikke spor" forespørsler.

Hvis du vil finne ut om noen av tredjeparts tjenestene vi bruker overholder "ikke spor» forespørsler, kan du lese deres personvernerklæringer.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Eieren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst, ved å gi beskjed til sine brukere på denne siden og muligens innenfor islandprotravel.no og/eller - så langt som teknisk og juridisk gjennomførbart - sende en melding til brukerne via enhver kontaktinformasjon tilgjengelig for eieren. Det anbefales sterkt å sjekke denne siden ofte, med henvisning til datoen for den siste endringen som er oppført nederst. Hvis en bruker motsetter seg noen av endringene i erklæringen, må brukeren slutte å bruke denne applikasjonen, og kan be om at eieren fjerner de personlige dataene. Med mindre annet er angitt, gjelder den daværende personvernerklæringen for alle personlige data eieren har om brukere.

 

Definisjoner og juridiske referanser

Personlige data (eller data)

All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon — inkludert et personlig identifikasjonsnummer — gir mulighet for identifisering eller identifiserbarhet av enkeltpersoner.

 

Bruksdata

Informasjon som samles inn automatisk via islandprotravel.no (eller tredjepartstjenester brukt på islandprotravel.no), som kan inneholde: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene brukt av brukere for tilgang til islandprotravel.no, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden benyttet for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, den numeriske koden som indikerer statusen for serverens svar (vellykket, feil, etc.), opprinnelsesland, funksjonene i nettleseren og operativsystemet benyttet av brukeren, de ulike tidsdetaljene per besøk (for eksempel tiden som brukes på hver side i applikasjonen) og detaljer om stien fulgt i applikasjonen, med spesiell referanse til rekkefølgen på besøkte sider, og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

 

Bruker

Enkeltpersonen som bruker islandprotravel.no, og med mindre annet er spesifisert, sammenfaller med den opplysningen gjelder.

 

Den opplysningen gjelder

Enkeltpersonen som de personlige dataene gjelder for.

 

Databehandler (eller dataansvarlig)

Enkeltpersonen eller den juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personlige data på vegne av behandlingsansvarlig, som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Behandlingsansvarlig (eller eier)

Enkeltpersonen eller den juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål og metoder for behandling av personlige data, herunder sikkerhetstiltak vedrørende drift og bruk av islandprotravel.no. Behandlingsansvarlig, med mindre annet er angitt, er eier av islandprotravel.no.

Islandprotravel.no (eller denne applikasjonen)

Måten brukerens personlige data samles inn og behandles på.

 

Tjeneste

Tjenesten som tilbys av islandprotravel.no som beskrevet i respektive vilkår (hvis tilgjengelig) og på dette nettstedet/applikasjonen.

 

Europeiske Union (eller EU)

Med mindre annet er spesifisert, alle referanser som er gjort innenfor dette dokumentet til EU, inkluderer alle gjeldende medlemsland i EU og EØS-området.

 

Informasjonskapsler

En liten datafil som er lagret på brukerens enhet.

 

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lovgivninger, inkludert art. 13/14 i forordningen (EU) 2016/679 (Personvernforordningen).

Denne personvernerklæringen gjelder kun for islandprotravel.no, om ikke annet er oppgitt i dette dokumentet.